Koolielu

GLOBE kool


Narva Vanalinna Riigikool kuulub GLOBE koolide võrgustikku alates 2008. õppeaastast.

GLOBE on rahvusvaheline programm, kus kooliõpilased üle maailma koostöös teadlastega, teiste hulgas NASA ekspertidega, koguvad ja analüüsivad andmeid kliima ja keskkonna kohta.

Õpilastele võimaldab programm teha usaldusväärseid teadusuuringuid atmosfääri, hüdroloogia, mullastiku, taimkatte kaugseire ja fenoloogia alal, kasutada GLOBE kodulehe interaktiivseid võimalusi.

Tänu osalemisele GLOBEis oleme saanud koolile hulga mõõtmisvahendeid ja õpilased on saanud harjumuse jälgida ilma. Meie koolis on vaatlustega haaratud gümnaasiumi õpilased, nad osalevad atmosfääri mõõtmiskampaanias.

Lisaks uute teadmiste ja oskuste omandamisele pakub GLOBE ka meelelahutust ning võimalust luua uusi tutvusi. Igal suvel korraldatakse Globe projekti suvelaager mõnes kaunis Eestimaa paigas. Meie kooli õpilased osalevad ka seal.

GLOBE mõõtmised: Julia Zamirajeva

Suvelaager: Renata Moistus

https://www.globe.gov/ Rahvusvaheline GLOBE

https://globe.ee Eesti GLOBE

Narva Vanalinna Riigikool kuulub GLOBE koolide võrgustikku alates 2008. õppeaastast.

GLOBE on rahvusvaheline programm, kus kooliõpilased üle maailma koostöös teadlastega, teiste hulgas NASA ekspertidega, koguvad ja analüüsivad andmeid kliima ja keskkonna kohta.

Õpilastele võimaldab programm teha usaldusväärseid teadusuuringuid atmosfääri, hüdroloogia, mullastiku, taimkatte kaugseire ja fenoloogia alal, kasutada GLOBE kodulehe interaktiivseid võimalusi.

Tänu osalemisele GLOBEis oleme saanud koolile hulga mõõtmisvahendeid ja õpilased on saanud harjumuse jälgida ilma. Meie koolis on vaatlustega haaratud gümnaasiumi õpilased, nad osalevad atmosfääri mõõtmiskampaanias.

Lisaks uute teadmiste ja oskuste omandamisele pakub GLOBE ka meelelahutust ning võimalust luua uusi tutvusi. Igal suvel korraldatakse Globe projekti suvelaager mõnes kaunis Eestimaa paigas. Meie kooli õpilased osalevad ka seal.

GLOBE mõõtmised: Julia Zamirajeva

Suvelaager: Renata Moistus

https://www.globe.gov/ Rahvusvaheline GLOBE

https://globe.ee Eesti GLOBE