Koolielu

Kiusamisest vabaks


Kiusamisest vabaks

NVRK on Kiusamisest vabaks  kool alates 2016.a

Programm „Kiusamisest vabaks!“ arendab lastekollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri. Lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Programmi „Kiusamisest vabaks!“eestvedaja Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit ning on mõeldud I kooliastme õpilastele.

Kiusamisest vabaks kooli poolne  koordinaator on psühholoog Larissa Temitskaja.

Rohkem infot leiate KIVA veebilehelt https://kiusamisestvabaks.ee/

Kiusamisest vabaks

NVRK on Kiusamisest vabaks  kool alates 2016.a

Programm „Kiusamisest vabaks!“ arendab lastekollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri. Lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Programmi „Kiusamisest vabaks!“eestvedaja Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit ning on mõeldud I kooliastme õpilastele.

Kiusamisest vabaks kooli poolne  koordinaator on psühholoog Larissa Temitskaja.

Rohkem infot leiate KIVA veebilehelt https://kiusamisestvabaks.ee/