Meie koolist

Põhiväärtused


Visioon
Narva Vanalinna Riigikool on edukas, innovatiivne, kaasaegselt sisustatud turvaline kool, mis annab lõpetajale väga hea põhi- ja/või gümnaasiumihariduse ning valmisoleku elukestvaks õppeks. Kool on keelekümblusmetoodika kõrgetasemeline rakendaja Eestis.


 Missioon
Kvaliteetse põhihariduse ja gümnaasiumihariduse omandamise võimaldamine keelekümblusmetoodika alusel muukeelsetest perekondadest lastele nende edukaks toimetulekuks ühiskonnas.
Kvaliteetne õpetamine on õppekava edukas omandamine õpilaste poolt ning põhikooli ja gümnaasiumiastme lõpetajate õppingute jätkamine kesk-, kutse- või kõrgkoolis.
Hindamise kriteeriumiks on järgmised näitajad:

  • Õpilaste väljalangevus.
  • Kõikide õpilaste õpingute jätkamine pärast põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamist.
  • Õpilaste osalemine projektides, konkurssidel, olümpiaadidel ja võistlustel.

Visioon
Narva Vanalinna Riigikool on edukas, innovatiivne, kaasaegselt sisustatud turvaline kool, mis annab lõpetajale väga hea põhi- ja/või gümnaasiumihariduse ning valmisoleku elukestvaks õppeks. Kool on keelekümblusmetoodika kõrgetasemeline rakendaja Eestis.


 Missioon
Kvaliteetse põhihariduse ja gümnaasiumihariduse omandamise võimaldamine keelekümblusmetoodika alusel muukeelsetest perekondadest lastele nende edukaks toimetulekuks ühiskonnas.
Kvaliteetne õpetamine on õppekava edukas omandamine õpilaste poolt ning põhikooli ja gümnaasiumiastme lõpetajate õppingute jätkamine kesk-, kutse- või kõrgkoolis.
Hindamise kriteeriumiks on järgmised näitajad:

  • Õpilaste väljalangevus.
  • Kõikide õpilaste õpingute jätkamine pärast põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamist.
  • Õpilaste osalemine projektides, konkurssidel, olümpiaadidel ja võistlustel.