Uudised

Tööpakkumised 03. mai Svetlana


NARVA VANALINNA RIIGIKOOL, mis töötab keelekümblusmetoodika alusel, kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2021/22 õa

õppekeel – eesti keel

 • eesti keel emakeelena – 1,0 (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

ja 0,5 koormust

 • klassiõpetaja-abiõpetaja – täiskoormus, 2 ametikohta
 • ajalugu ja ühiskonnaõpetus (põhikoolis) – 10 t
 • töö- ja tehnoloogiaõpetus – 20 t
 • muusika – 9 t
 • ringijuht (tants, draama) – 0,25 koormust
 • logopeed – 0,25 ametikohta

õppekeel – vene keel

 • vene keel (põhikoolis) – täiskoormus
 • matemaatika (põhikoolis) – täiskoormus
 • füüsika (gümnaasiumis) – 5 t
 • loodusõpetus – 14 t
 • logopeed – 0,75 ametikohta
 • saksa keele ring (põhikoolis) – 8 t
 • inglise keel – täiskoormus

Nõutav: kvalifikatsioonile vastav haridustase ja riigikeele oskus C1 tasemel.

CV, avaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16. maiks 2021. e-postiaadressil: sekretar@nvrk.edu.ee

Info tel. 35 72556, 35 72557

NARVA VANALINNA RIIGIKOOL, mis töötab keelekümblusmetoodika alusel, kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2021/22 õa

õppekeel – eesti keel

 • eesti keel emakeelena – 1,0 (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

ja 0,5 koormust

 • klassiõpetaja-abiõpetaja – täiskoormus, 2 ametikohta
 • ajalugu ja ühiskonnaõpetus (põhikoolis) – 10 t
 • töö- ja tehnoloogiaõpetus – 20 t
 • muusika – 9 t
 • ringijuht (tants, draama) – 0,25 koormust
 • logopeed – 0,25 ametikohta

õppekeel – vene keel

 • vene keel (põhikoolis) – täiskoormus
 • matemaatika (põhikoolis) – täiskoormus
 • füüsika (gümnaasiumis) – 5 t
 • loodusõpetus – 14 t
 • logopeed – 0,75 ametikohta
 • saksa keele ring (põhikoolis) – 8 t
 • inglise keel – täiskoormus

Nõutav: kvalifikatsioonile vastav haridustase ja riigikeele oskus C1 tasemel.

CV, avaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16. maiks 2021. e-postiaadressil: sekretar@nvrk.edu.ee

Info tel. 35 72556, 35 72557