Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2021.-2022. õa:

22.09 - õppenõukogu nr. 1:

 • ÕN sekretäri valimine
 • aineühendused ja AÜ juhatajad

17.11 õppenõukogu nr. 2:

 • õppekirjanduse tellimise nimekirja kinnitamine

01.12 õppenõukogu nr. 3:

 • 1. trimestri kokkuvõte
 • metoodiline teema

23.03 õppenõukogu nr. 4:

 • gümnaasiumi 1. poolaasta ja põhikooli 2. trimestri õpitulemused

8.06 Õppenõukogu nr. 5:

 • Üleviimine järgmisesse klassi 1.-8., 10.-11.

​​​​20.06 Õppenõukogu nr. 6:

 • Põhikooli lõpetamine

21.06 Õppenõukogu nr. 7:

 • Gümnaasiumi lõpetamine

30.08 õppenõukogu nr. 8:

 • õppeaasta 2020-21 töö analüüs ja hindamine

31.08 õppenõukogu nr. 9:

 • õppeaasta 2021-22 üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2021.-2022. õa:

22.09 - õppenõukogu nr. 1:

 • ÕN sekretäri valimine
 • aineühendused ja AÜ juhatajad

17.11 õppenõukogu nr. 2:

 • õppekirjanduse tellimise nimekirja kinnitamine

01.12 õppenõukogu nr. 3:

 • 1. trimestri kokkuvõte
 • metoodiline teema

23.03 õppenõukogu nr. 4:

 • gümnaasiumi 1. poolaasta ja põhikooli 2. trimestri õpitulemused

8.06 Õppenõukogu nr. 5:

 • Üleviimine järgmisesse klassi 1.-8., 10.-11.

​​​​20.06 Õppenõukogu nr. 6:

 • Põhikooli lõpetamine

21.06 Õppenõukogu nr. 7:

 • Gümnaasiumi lõpetamine

30.08 õppenõukogu nr. 8:

 • õppeaasta 2020-21 töö analüüs ja hindamine

31.08 õppenõukogu nr. 9:

 • õppeaasta 2021-22 üldtööplaani kinnitamine