Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2018/19. õa:

19. september 2018
05. detsember 2018
20. märts 2019
10. juuni 2019
18. juuni 2019
20. juuni 2019
27. august 2019
29. august 2019
 

 

Õppenõukogu tegevuse aluseks onHaridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuhid, õpetajad ja nõustajad.

Õppenõukogu toimumisajad 2018/19. õa:

19. september 2018
05. detsember 2018
20. märts 2019
10. juuni 2019
18. juuni 2019
20. juuni 2019
27. august 2019
29. august 2019