Õppetöö

Õpilasesindus


Õpilasesindus algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

ÕE koosoleku protokoll 13.09.2019

ÕE koosoleku protokoll 27.09.2019

ÕE koosoleku protokoll 04.10.2019

ÕE koosoleku protokoll 30.01.2020

ÕE koosoleku protokoll 07.02.2020

ÕE koosolekute protokollid 30.09.2020 ja 16.10.2020

 

 

Õpilasesindus algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

ÕE koosoleku protokoll 13.09.2019

ÕE koosoleku protokoll 27.09.2019

ÕE koosoleku protokoll 04.10.2019

ÕE koosoleku protokoll 30.01.2020

ÕE koosoleku protokoll 07.02.2020

ÕE koosolekute protokollid 30.09.2020 ja 16.10.2020