Õppetöö

Õpilasesindus


Õpilasesindus algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

ÕE koosoleku protokoll 19.01.2022

ÕE koosoleku protokoll 20.11.2021

ÕE koosoleku protokoll 12.10.2021

ÕE koosoleku protokoll 01.10.2021

ÕE koosoleku protokoll 17.09.2021

Õpilasesindus algatab ja juhib õpilaste ühistegevusi ning teeb ettepanekuid nii õppetöö sisulisse kui korralduslikku ülesehitusse.

ÕE koosoleku protokoll 19.01.2022

ÕE koosoleku protokoll 20.11.2021

ÕE koosoleku protokoll 12.10.2021

ÕE koosoleku protokoll 01.10.2021

ÕE koosoleku protokoll 17.09.2021