Koolielu

Nõustamine


Kui sul on muresid õppeedukusega / vajad tuge õppetöös edasijõudmisel, sa vajad tuge koolieluga kohanemisel või sa vajad abi õppimist toetavate erialaspetsialistide (logopeed, psühholoog jms) leidmisel või nende poole pöördumisel.

Õpilasi nõustavad koolis:

Koolipsühholoog Larissa Temitskaja.

Vastuvõtt toimub:

Õpilastele kolmapäeviti kella 8.00 kuni 9.00 ja 14.00 kuni 15.00

Lapsevanematele esmaspäeviti kella 8.15 kuni 9.15 ja 15.15 kuni 16.00

E-mail: psuhholoog.nvrk@gmail.com

 

Logopeed Svetlana Tarassova

Vastuvõtt toimub: 

Õpilastele kolmapäeviti kella 15.00 kuni 15.30

Lapsevanematele kolmapäeviti 15.30 kuni 16.30

E-mail: tarassova.svetlana@gmail.com

 

HEV koordinaator Olga Kapustina

Vastuvõtt toimub kolmapäeviti ja reedeti.

E-mail: olja.kapustina@gmail.com

Kui sul on muresidõppeedukusega / vajad tuge õppetöös edasijõudmisel, sa vajad tuge koolieluga kohanemisel või sa vajad abi õppimist toetavate erialaspetsialistide (logopeed, psühholoog jms)leidmisel või nende poole pöördumisel.

Õpilasi nõustavadkoolis:

KoolipsühholoogLarissa Temitskaja.

Vastuvõtt toimub:

Õpilastele kolmapäeviti kella 8.00 kuni 9.00 ja 14.00 kuni 15.00

Lapsevanematele esmaspäeviti kella 8.15 kuni 9.15 ja 15.15 kuni 16.00

E-mail:psuhholoog.nvrk@gmail.com

LogopeedSvetlana Tarassova

Vastuvõtt toimub:

Õpilastele kolmapäeviti kella 15.00 kuni 15.30

Lapsevanematele kolmapäeviti 15.30 kuni

16.30

E-mail:tarassova.svetlana@gmail.com

HEV koordinaator Olga Kapustina

Vastuvõtt toimub kolmapäeviti ja reedeti.

E-mail:olja.kapustina@gmail.com