Koolielu

Nõustamine


Kui sul on muresid õppeedukusega / vajad tuge õppetöös edasijõudmisel, sa vajad tuge koolieluga kohanemisel või sa vajad abi õppimist toetavate erialaspetsialistide (logopeed, psühholoog jms) leidmisel või nende poole pöördumisel.

Õpilasi nõustavad koolis:

Koolipsühholoog Larissa Temitskaja

Konsultatsioonid õpilaste- ja lastevanematega toimuvad eelneval kokkuleppel.

E-mail: psuhholoog@nvrk.edu.ee

Tel. +372 3572587 (teisipäev, neljapäev  9.00-15.00, kolmapäev 10.00-15.00).

 

Logopeed Julia Sumaroks

Vastuvõtt toimub: 

Lapsevanematele teisipäeviti kella 9.00 - 10.00

Õpilastele neljapäeviti kella 9.00 - 10.00

(eelneval kokkuleppel)

E-mail: logopeed@nvrk.edu.ee

Tel. +372 3572596

 

Kui sul on muresid õppeedukusega / vajad tuge õppetöös edasijõudmisel, sa vajad tuge koolieluga kohanemisel või sa vajad abi õppimist toetavate erialaspetsialistide (logopeed, psühholoog jms) leidmisel või nende poole pöördumisel.

Õpilasi nõustavad koolis:

Koolipsühholoog Larissa Temitskaja

Konsultatsioonid õpilaste- ja lastevanematega toimuvad eelneval kokkuleppel.

E-mail: psuhholoog@nvrk.edu.ee

Tel. +372 3572587 (teisipäev, neljapäev  9.00-15.00, kolmapäev 10.00-15.00).

 

Logopeed Julia Sumaroks

Vastuvõtt toimub: 

Lapsevanematele teisipäeviti kella 9.00 - 10.00

Õpilastele neljapäeviti kella 9.00 - 10.00

(eelneval kokkuleppel)

E-mail: logopeed@nvrk.edu.ee

Tel. +372 3572596