Koolielu

T.O.R.E


NOORTEÜHING TORE

TORE on Sinule, kui sa tahad:

 • olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
 • paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
 • tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
 • kujundada eneseväljendusoskust,
 • arendada ja austada iseend,
 • toetada eluterveid väärtusi,
 • olla parem sõber ja klassikaaslane.

TOREkana saad:

 • uusi sõpru Eestist ja mujalt,
 • võimalusi reisida, osaleda laagrites ja koolitustel,
 • tuge ja julgustust oma ideedele/plaanidele.

Täiskasvanud ja TORE-vilistlased:

 • tegevuste algatamine, kordineerimine, osalemine,
 • töö vabatahtlikuna,
 • pakkuda tuge ja toetust noortele,
 • tegevus juhatuse liikmena.

TORE-tegevus perele ja lapsevanemale:

 • võimalus toetada ja mõjutada oma lapse arengut positiivses suunas,
 • osalemine vabatahtlikuna juhatuses, üritustel ja laagrites,
 • õppida koos lapsega igapäevaseid suhtlemis- ja toimetulekuoskusi.

TORE VISIOON ON OLLA:

 • sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundaja;
 • koolide oluline partner koolikeskkonna muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
 • partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.

TORE MISSIOON: 

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:

 • tugiõpilaste endi toimetulek;
 • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
 • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

 

TORE VÄRVID: 

            sinine               kollane                 punane                roheline

Punane elevant koos veidi kaarduva kirjaga TORE – „O“-täht kujutab päikest!

 

LEVINUD TORE SÕNUMID:

„TORE KUI KOOLIS ON TORE!“

„MEIE KOOLIS ON TORE!“

„TORE KOOLIPÄEV ON MINU TEHA!“

„TORE KOOL!“

„TORE SUVEKOOLIS ANNAN ENDAST PARIMA!“

„TORE NOOR – TORE KLASS – TORE KOOL – TORE EESTI!“

„TORE EESTI!“

„TORE ON KOOLIRAHU SISU KANDJA!“

„TOREKAD KANNAVAD JA LEVITAVAD INIMSÕBRALIKKU MÕTTEVIISI!“

„TOREVANT JA SIILID – NEED ON KOOLI LOOMAD! ROHKEM SÕNU MA EI TEA – HAKKAN OTSAST PEALE...TOREVANT JA SIILID...“

„SEST SEE ON JU TE-OO-ER-EE!“

"TORE EI TORMA!"

"KA VIHMA KORRAL ON MEIL TORE!"

NOORTEÜHING TORE

TORE on Sinule, kui sa tahad:

 • olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
 • paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
 • tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
 • kujundada eneseväljendusoskust,
 • arendada ja austada iseend,
 • toetada eluterveid väärtusi,
 • olla parem sõber ja klassikaaslane.

TOREkana saad:

 • uusi sõpru Eestist ja mujalt,
 • võimalusi reisida, osaleda laagrites ja koolitustel,
 • tuge ja julgustust oma ideedele/plaanidele.

Täiskasvanud ja TORE-vilistlased:

 • tegevuste algatamine, kordineerimine, osalemine,
 • töö vabatahtlikuna,
 • pakkuda tuge ja toetust noortele,
 • tegevus juhatuse liikmena.

TORE-tegevus perele ja lapsevanemale:

 • võimalus toetada ja mõjutada oma lapse arengut positiivses suunas,
 • osalemine vabatahtlikuna juhatuses, üritustel ja laagrites,
 • õppida koos lapsega igapäevaseid suhtlemis- ja toimetulekuoskusi.

TORE VISIOON ON OLLA:

 • sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundaja;
 • koolide oluline partner koolikeskkonna muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
 • partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.

TORE MISSIOON: 

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:

 • tugiõpilaste endi toimetulek;
 • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
 • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

 

TORE VÄRVID: 

            sinine               kollane                 punane                roheline

Punane elevant koos veidi kaarduva kirjaga TORE – „O“-täht kujutab päikest!

 

LEVINUD TORE SÕNUMID:

„TORE KUI KOOLIS ON TORE!“

„MEIE KOOLIS ON TORE!“

„TORE KOOLIPÄEV ON MINU TEHA!“

„TORE KOOL!“

„TORE SUVEKOOLIS ANNAN ENDAST PARIMA!“

„TORE NOOR – TORE KLASS – TORE KOOL – TORE EESTI!“

„TORE EESTI!“

„TORE ON KOOLIRAHU SISU KANDJA!“

„TOREKAD KANNAVAD JA LEVITAVAD INIMSÕBRALIKKU MÕTTEVIISI!“

„TOREVANT JA SIILID – NEED ON KOOLI LOOMAD! ROHKEM SÕNU MA EI TEA – HAKKAN OTSAST PEALE...TOREVANT JA SIILID...“

„SEST SEE ON JU TE-OO-ER-EE!“

"TORE EI TORMA!"

"KA VIHMA KORRAL ON MEIL TORE!"

tore_-_tugiopilaste_oma_ring_eestis
tore_-_tugiopilaste_oma_ring_eestis