Koolielu

Huviringid


Arvutiõpetus, kab.205 (õpetajad Svetlana Ivanova, Tatjana Mihhailova, Jaana Kirs)

Esmaspäev      9.00 – 9.45 6.a klass (rühm 1)

                        11.00 – 11.45 6.b klass (rühm 1)

                        12.00 – 12.45 7.a klass (rühm 1)

Teisipäev        

Kolmapäev     9.00 – 9.45 5.a klass (rühm 1)

                        10.00 – 10.45 6.b klass (rühm 2)

                        11.00 – 11.45 4.a klass (rühm 2)

                        12.00 – 12.45 5.b klass (rühm 1)

                        13.00 – 13.45 6.a klass (rühm 2)

                        13.55 – 14.40 5.a klass (rühm 2)

Neljapäev       10.00 – 10.45 7.a klass (rühm 2)

                        12.00 – 12.45 4.b klass (rühm 2)

                        13.00 – 13.45 4.a klass (rühm 1)

Reede             9.00 – 9.45 7.b klass (rühm 2)

                        10.00 – 10.45 7.b klass (rühm 1)

                        11.00 – 11.45 5.b klass (rühm 2)

                        12.00 – 12.45 4.b (rühm 1)

Malering (õpetaja Maris Korstin)

Esmaspäev      8.05 – 8.50      kab. 121          2.a, 2.b, 3.a, 3.b klassid         

Teisipäev        8.05 -8.50        kab.214                       1.a, 1.b klassid

Robootika, kab.206 (õpetaja Jaana Kirs)

Esmaspäev      14.50 – 15.35              6.-7., 9. klassid          

Saksa keele ring põhikoolis, kab.215, 209 (õpetajad Andrei Rožinov, Nataliia Butškovska)

Esmaspäev      10.00 – 10.45              kab.215           9.ab klassid (rühm2)

                        13.00 – 13.45              kab.215           8.a klass (rühm 1)

                        13.55 – 14.40              kab.215           9.b klass (rühm2)

Teisipäev         8.05 – 8.50                  kab. 215          7.b klass

                        9.00 – 9.45                  kab.215           8.b klass (rühm 2)

                        10.00 – 10.45              kab.215           8.a klass (rühm 2)

                        13.30 – 14.15              kab.215           8.b klass (rühm 1)

                        14.25 – 15.10              kab.215           9.ab klassid (rühm 2)

Kolmapäev     13.55 – 14.40              kab.215           9.a klass (rühm 2)

Neljapäev        11.00 – 11.35              kab.215           8.b klass (rühm 1)

                        12.00 – 12.45              kab. 215          8.b klass (rühm 2)

                        13.00 – 13.45              kab.209           8.a klass (rühm 2)

                        13.55 – 14.40              kab.209           7.a klass

                                                           kab.215           9.b klass (rühm 1)

Reede             9.00 – 9.45                  kab.215           9.a klass (rühm 1)

                        12.00 – 12.45              kab.215           8.a klss (rühm 1)

Arvutiõpetus, kab.205 (õpetajad Svetlana Ivanova, Tatjana Mihhailova, Jaana Kirs)

Esmaspäev      9.00 – 9.45 6.a klass (rühm 1)

                        11.00 – 11.45 6.b klass (rühm 1)

                        12.00 – 12.45 7.a klass (rühm 1)

Teisipäev        

Kolmapäev     9.00 – 9.45 5.a klass (rühm 1)

                        10.00 – 10.45 6.b klass (rühm 2)

                        11.00 – 11.45 4.a klass (rühm 2)

                        12.00 – 12.45 5.b klass (rühm 1)

                        13.00 – 13.45 6.a klass (rühm 2)

                        13.55 – 14.40 5.a klass (rühm 2)

Neljapäev       10.00 – 10.45 7.a klass (rühm 2)

                        12.00 – 12.45 4.b klass (rühm 2)

                        13.00 – 13.45 4.a klass (rühm 1)

Reede             9.00 – 9.45 7.b klass (rühm 2)

                        10.00 – 10.45 7.b klass (rühm 1)

                        11.00 – 11.45 5.b klass (rühm 2)

                        12.00 – 12.45 4.b (rühm 1)

Malering (õpetaja Maris Korstin)

Esmaspäev      8.05 – 8.50      kab. 121          2.a, 2.b, 3.a, 3.b klassid         

Teisipäev        8.05 -8.50        kab.214                       1.a, 1.b klassid

Robootika, kab.206 (õpetaja Jaana Kirs)

Esmaspäev      14.50 – 15.35              6.-7., 9. klassid          

Saksa keele ring põhikoolis, kab.215, 209 (õpetajad Andrei Rožinov, Nataliia Butškovska)

Esmaspäev      10.00 – 10.45              kab.215           9.ab klassid (rühm2)

                        13.00 – 13.45              kab.215           8.a klass (rühm 1)

                        13.55 – 14.40              kab.215           9.b klass (rühm2)

Teisipäev         8.05 – 8.50                  kab. 215          7.b klass

                        9.00 – 9.45                  kab.215           8.b klass (rühm 2)

                        10.00 – 10.45              kab.215           8.a klass (rühm 2)

                        13.30 – 14.15              kab.215           8.b klass (rühm 1)

                        14.25 – 15.10              kab.215           9.ab klassid (rühm 2)

Kolmapäev     13.55 – 14.40              kab.215           9.a klass (rühm 2)

Neljapäev        11.00 – 11.35              kab.215           8.b klass (rühm 1)

                        12.00 – 12.45              kab. 215          8.b klass (rühm 2)

                        13.00 – 13.45              kab.209           8.a klass (rühm 2)

                        13.55 – 14.40              kab.209           7.a klass

                                                           kab.215           9.b klass (rühm 1)

Reede             9.00 – 9.45                  kab.215           9.a klass (rühm 1)

                        12.00 – 12.45              kab.215           8.a klss (rühm 1)